Znasz program Czyste Powietrze?

Co ma na celu?

Głównym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza, redukcja zanieczyszczeń, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę starego, wysokoemisyjnego źródła ciepła na ekologiczne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, (tj.: pompa ciepła, kotłownia gazowa) oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (np. instalację fotowoltaiczną). Dofinansowanie te obejmuje wiele innych aktywności zmierzających do tego, aby powietrze stało się czystsze.

Do kogo skierowany jest program?

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Jaka jest wysokość dofinansowania z programu Czyste Powietrze?

Program obejmuje trzy poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony i najwyższy. W przypadku przedsięwzięć obejmujących demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i montaż pompy ciepła, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, kwoty dofinansowań przedstawiają się następująco:

  • Pierwszy podstawowy poziom skierowany jest do osób fizycznych, których roczny dochód nie przekracza kwoty 135 tys. zł. Przy tym poziomie maksymalna kwota dotacji wynosi do 66 tyś zł.
  • Poziom podwyższony dofinansowania skierowany do osób, których łączne zarobki domowników wspólnie utrzymujących się w danym gospodarstwie domowym nie przekraczają 1894 zł na osobę. Maksymalna kwota dotacji to 99 tyś. zł.
  • Poziom najwyższy dofinansowania skierowany do osób, których łączne zarobki domowników wspólnie utrzymujących się w danym gospodarstwie domowym nie przekraczają 1090 zł na osobę lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Maksymalna kwota dotacji to 135 tyś. zł.

W związku z tym, iż każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, zapraszamy do kontaktu, aby obliczyć wartość przysługującej dotacji.

 

Jak możesz ubiegać się o dofinansowanie?

Należy złożyć wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działającym w województwie, gdzie  znajduje się budynek, którego dotyczy dotacja. Dokumenty można składać osobiście w danym oddziale WFOŚIGW, wysłać w wersji papierowej pocztą, albo złożyć wniosek o dofinansowanie elektronicznie przez platformę ePUAP lub poprzez Portal Beneficjenta. Urząd ma do 90 dni na rozpatrzenie wniosku.

W razie potrzeby nasi pracownicy służą pomocą w wypełnianiu wniosku i kompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

 

Wnioski przyjmowane są do 31.12.2027 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie:
http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/