Znasz program Czyste Powietrze?

Co ma na celu?

Głównym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza, redukcja zanieczyszczeń, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę starego, wysokoemisyjnego źródła ciepła na ekologiczne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, (tj.: pompa ciepła, kotłownia gazowa) oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (np. instalację fotowoltaiczną). Dofinansowanie te obejmuje wiele innych aktywności zmierzających do tego, aby powietrze stało się czystsze.

Do kogo skierowany jest program?

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Jaka jest wysokość dofinansowania z programu Czyste Powietrze?

Program obejmuje dwa poziomy dofinansowania: podstawowy i podwyższony.

  • Pierwszy podstawowy poziom skierowany jest do osób fizycznych, których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 tys, zł. Przy tym poziomie maksymalna kwota dotacji wynosi do 30 tyś zł.
  • Poziom podwyższony dofinansowania skierowany do osób, których łączne zarobki domowników wspólnie utrzymujących się w danym gospodarstwie domowym nie przekraczają 1400 zł na osobę. Maksymalna kwota dotacji to 37 tyś. zł.

Niezależnie od zakresu przeprowadzanych prac i poziomu dofinansowania – na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej można otrzymać 50% kosztów kwalifikowanych. Jednak jest to nie więcej niż 5000 zł otrzymanych z programu czyste powietrze.

 

 Podstawowy poziom dofinansowaniaPodwyższony poziom dofinansowania
Procent poniesionych kosztówMaksymalna kwota dotacji (zł)Procent poniesionych kosztówMaksymalna kwota dotacji (zł)
Pompa ciepła powietrze/woda30%900060%18000
Kocioł gazowy kondensacyjny30%450060%9000
Kotłownia gazowa45%675075%11250
Mikroinstalacja fotowoltaiczna50%500050%5000

 

Jak możesz ubiegać się o dofinansowanie?

Należy złożyć wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działającym w województwie, gdzie  znajduje się budynek, którego dotyczy dotacja. Dokumenty można składać osobiście w danym oddziale WFOŚIGW, wysłać w wersji papierowej pocztą, albo złożyć wniosek o dofinansowanie elektronicznie przez platformę ePUAP lub poprzez Portal Beneficjenta. Urząd ma do 90 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku.

Wnioski przyjmowane są do 31.12.2027 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie:
http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/