Program Czyste Powietrze

Znasz program “Czyste Powietrze”?

 

Co ma na celu?

Głównym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza, redukcja zanieczyszczeń, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę starego, wysokoemisyjnego źródła ciepła na ekologiczne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, tj.: pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna.